Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 14 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 10 a-c. 11a-c (format.xlsx)

Załączniki edytowalne