Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 1, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 1, 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

SIWZ

SIWZ - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki 9a-c, 10a-c (format.xlsx)

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu - (14.10.2020)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo (14.10.2020)

Załączniki 9a-c, 10a-c (format.xlsx - jednolity plik uwzględniający zmianę z dnia 14.10.2020 r. )

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 20.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty