Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 11, 15 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 11, 15

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo
 
SIWZ
 
SIWZ - wersja dostępna cyfrowo
 
Załącznik nr 16 do SIWZ
 
Załącznik nr 17 do SIWZ
 
Załączniki edytowalne
 
Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert - wersja dostępna cyfrowo
 
Załączniki edytowalne (zmieniony Formularz cenowy dla części I zamówienia,
zmienione załączniki nr 9a, 10a
 
Załączniki 9a-c, 10a-c do SIWZ - format xlsx
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty