Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 22, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 22, 16

UWAGA -  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia w wersji edytowalnej

Załączniki 10 i 11 (format.xlsx)