Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 534, 25, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 534, 25, 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

SIWZ

SIWZ - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki 9a-c, 10a-c (format.xlsx)

Załączniki edytowalne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wersja dostępna cyfrowo