Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 11, 15 i 532 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 11, 15 i 532

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załącznik nr 16 do SIWZ
 
Załącznik nr 17 do SIWZ
 
Załączniki edytowalne
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty