Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 22,18, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 22,18, 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 10a-b, 11a-b (format xlsx)

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu

Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania - korekta

Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie części II zamówienia