Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 15, 14 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 15, 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 10a-d, 11a-d (format xlsx)

Załączniki edytowalne

Rozstrzygnięcie postepowania - wersja dostępna cyfrowo