Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 1, 3, 11, 532, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 1, 3, 11, 532, 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

SIWZ

SIWZ - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki 9a-c, 10a-c (format .xlsx)

Załącznik nr 16 do SIWZ

Załącznik nr 17 do SIWZ

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ - wersja dostępna cyfrowo