Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 25, 540, 22, 16, 14 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 25, 540, 22, 16, 14

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na portalu eZamowienia.

Aby przejść na stronę prowadzonego postępowania należy skorzystać z linku: Strona Postępowania