Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 1, 16, 534, 25 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 1, 16, 534, 25

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki 9a-b, 10 a-b (format.xlsx)

Załączniki edytowalne

Rozstrzygnięcie postępowania - wersja dostępna cyfrowo