Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 11, 532, 16, 3 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 11, 532, 16, 3

 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo
 
SIWZ
 
SIWZ - wersja dostępna cyfrowo
 
Załączniki 9a-d, 10a-d (format.xlsx)
 
Załącznik nr 16 do SIWZ
 
Załącznik nr 17 do SIWZ
 
załączniki edytowalne
 
Wyjaśnienia treści SIWZ
 
Wyjaśnienia treści SIWZ - wersja dostępna cyfrowo
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja dostępna cyfrowo
 
Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie części III zamówienia
 
Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie części III zamówienia - wersja dostępna cyfrowo
 
Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie części I zamówienia
 
Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie części I zamówienia - wersja dostępna cyfrowo