Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 534, 25, 22, 16, 1 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 534, 25, 22, 16, 1

UWAGA -  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia w wersji edytowalnej

Załączniki 10 i 11 (format .xlsx)

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o ponownym wyborze oferty