Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 25, 540, 22, 16, 14 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 25, 540, 22, 16, 14

UWAGA -  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki 10 i 11 (format.xlsx)

UWAGA: W dniu 25.11.2022 roku biura ŁKA Sp. z o.o. będą nieczynne.
We wskazanym dniu korespondencję ws. przedmiotowego postępowania można zostawiać na portierni znajdującej się na parterze budynku.