Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 25, 22, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 25, 22, 16

UWAGA -  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 10 a-b, 11 a-b (format.xlsx)

Załączniki edytowalne

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie części II zamówienia