Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 11, 15, 532, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 11, 15, 532, 16

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo
 
SIWZ
 
SIWZ - wersja dostępna cyfrowo
 
Załączniki nr 9 a - d,  Załączniki nr 10 a - d (format xlsx)
 
Załącznik nr 16 do SIWZ
 
Załącznik nr 17 do SIWZ
 
Załączniki edytowalne
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja dostępna cyfrowo