Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK S.A. na liniach kolejowych nr 14, 3, 11, 532, 15, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK S.A. na liniach kolejowych nr 14, 3, 11, 532, 15, 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki 9a-c, 10a-c (format.xlsx)

Załączniki edytowlane

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Nowy termin składania i otwarcia ofert: 26 listopada 2020 r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Wyjaśnienia i zmiana treści SiWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia i zmiana treści SiWZ i ogłoszenia o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

UWAGA: W dniu 25.11.2020 roku biura ŁKA Sp. z o.o. będą nieczynne.
We wskazanym dniu korespondencję ws. przedmiotowego postępowania można zostawiać na portierni znajdującej się na parterze budynku