Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK S.A. na liniach kolejowych nr 14, 3, 11, 532, 15, 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK S.A. na liniach kolejowych nr 14, 3, 11, 532, 15, 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki 9a-c, 10a-c (format.xlsx)

Załączniki edytowlane