Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej na liniach kolejowych nr 14, 11, 15, 532 i 16 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej na liniach kolejowych nr 14, 11, 15, 532 i 16

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załącznik nr 16 do SIWZ
 
Załączniki edytowalne
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dla części I, II i III zamówienia)