Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załączniki do SIWZ w wersji do edycji
 
Powiadomienie o wyborze oferty
 
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia