Świadczenie przewozów autobusowych w ramach komunikacji autobusowej realizowanej na obszarze działania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach komunikacji autobusowej realizowanej na obszarze działania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na portalu eZamowienia.

Aby przejść na stronę prowadzonego postępowania należy skorzystać z linku:  Strona Postępowania