Sukcesywna dostawa energii elektrycznej zasilania podstawowego (grupa taryfowa B23) i kompensata wyprodukowanej energii elektrycznej z małej instalacji fotowoltaicznej wprowadzonej do sieci oraz zasilanie rezerwowe urządzeń w hali (grupa taryfowa C21) – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Sukcesywna dostawa energii elektrycznej zasilania podstawowego (grupa taryfowa B23) i kompensata wyprodukowanej energii elektrycznej z małej instalacji fotowoltaicznej wprowadzonej do sieci oraz zasilanie rezerwowe urządzeń w hali (grupa taryfowa C21)

UWAGA: W dniu 25.11.2022 roku biura ŁKA Sp. z o.o. będą nieczynne.
We wskazanym dniu korespondencję ws. przedmiotowego postępowania można zostawiać na portierni znajdującej się na parterze budynku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (formularz cenowy)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (22.11.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (28.11.2022)

Informacja o wyniku postępowania