Sukcesywna dostawa energii elektrycznej zasilania podstawowego (grupa taryfowa B23) i kompensata wyprodukowanej energii elektrycznej z małej instalacji fotowoltaicznej wprowadzonej do sieci oraz zasilanie rezerwowe urządzeń w hali (grupa taryfowa C21) – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Sukcesywna dostawa energii elektrycznej zasilania podstawowego (grupa taryfowa B23) i kompensata wyprodukowanej energii elektrycznej z małej instalacji fotowoltaicznej wprowadzonej do sieci oraz zasilanie rezerwowe urządzeń w hali (grupa taryfowa C21)

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (formularz cenowy)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej