Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załącznik nr 3 (PDF)
 
Załącznik nr 3 (XML)
 
Załączniki edytowalne
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 26.10.2018
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 26.10.2018
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 26.10.2018 - opublikowana
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 30.10.2018
 
Załączniki edytowalne nr 1  i 2 po zmianie z dn. 30.10.2018
 
Załącznik nr 3 (PDF) po zmianie z dn. 30.10.2018
 
Załącznik nr 3 (XML) po zmianie z dn. 30.10.2018
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 30.10.2018
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 30.10.2018 - opublikowana
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 08.11.2018
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 09.11.2018
 
Informacja z otwarcia ofert
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 1 i 2 zamówienia)