Sprzedaż oferty taryfowej ŁKA sp. z o.o. w biletomatach stacjonarnych wraz z kompleksową obsługą serwisową urządzeń – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Sprzedaż oferty taryfowej ŁKA sp. z o.o. w biletomatach stacjonarnych wraz z kompleksową obsługą serwisową urządzeń

 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania
 
Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania - wersja edytowalna
 
Wyjaśnienia oraz zmiana terminu odpowiedzi na zapytanie
 
Zmiana terminu składania ofert
 
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego 14.08.2018
 
Unieważnienie postępowania