Zapytania ofertowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zapytania ofertowe

Zakup radiotelefonów noszonych

Usługa kompleksowej obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych  dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych przy zastosowaniu oprogramowania typu softpos.

Dostęp do aplikacji dostępowej służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV dla celów optymalizacji kosztów energii trakcyjnej, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.