Zapytania ofertowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zapytania ofertowe

Zakup radiotelefonów noszonych

Usługa kompleksowej obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych  dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych przy zastosowaniu oprogramowania typu softpos.