Zapytania ofertowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zapytania ofertowe

 
Dostawa wraz z montażem dwóch furtek metalowych z zamkami kodowanymi dwustronnymi mechanicznymi
 
Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 
Dostawa materiałów biurowych i środków czystości
 
Dostawa artykułów spożywczych
 
Wykonanie oznaczeń numerów siedzeń oraz miejsc uprzywilejowanych w pojazdach Flirt
 
Świadczenie usług: maszynista
 
Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzaniu kontroli dokumentów przejazdowych w pociągach uruchamianych przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.
 
Dedykowana dla ŁKA aplikacja mobilna dla systemów android i iOS
 
Usługa dostępu do poczty elektronicznej