Zapytania ofertowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zapytania ofertowe

Dostawa i utrzymanie aplikacji służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV

Wykonanie oznaczeń numerów siedzeń w pojazdach  Impuls i Flirt

Dostawa artykułów spożywczych

Świadczenie usług mających na celu pilotowanie  Maszynistów Spółki „ŁKA” na odcinku linii kolejowej 25 - Gałkówek-Mikołajów, na którym nie mają oni znajomości szlaku