Zapytania ofertowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zapytania ofertowe

Dostawa i utrzymanie aplikacji służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV

Wykonanie oznaczeń numerów siedzeń w pojazdach  Impuls i Flirt