Zapytania ofertowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zapytania ofertowe

Świadczenie usług w charakterze Maszynisty oraz pilotowaniu Maszynistów na odcinkach, na których nie mają oni znajomości szlaku.

Wykonanie oznaczeń numerów siedzeń w pojazdach Impuls i Flirt

Dostawa i utrzymanie aplikacji służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV