Remont dachu budynku Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Remont dachu budynku Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik 9 - projekt

Załącznik 10 -  specyfikacja techniczna

Załącznik 11 - przedmiar robót

Załączniki edytowalne

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia (15.06.2021)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2)