Remont dachu budynku Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Remont dachu budynku Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik 9 - projekt (nieaktualny)

Załącznik 10 -  specyfikacja techniczna (nieaktualna)

Załącznik 11 - przedmiar robót

Załączniki edytowalne

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia (15.06.2021)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (3)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (4)

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu (16.07.2021)

Załącznik 9 - projekt (16.07.2021)

Załącznik 10 - specyfikacja techniczna (16.07.2021)

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 29.07.2021 r.

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu (21.07.2021)

Załącznik nr 11 - przedmiar robót (21.07.2021)

Rozstrzygnięcie postępowania