Regulacje wewnętrzne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Regulacje wewnętrzne

Regulamin udzielania zamówień sektorowych - obowiązujący od 01.04.2021 r.
 
Instrukcja udzielania zamówień - obowiązująca od 01.04.2021 r.
 
Zmiana Instrukcji udzielania zamówień sektorowych 09.04.2019
 
Zmiana Instrukcji udzielania zamówień sektorowych 09.04.2019 - wersja dostępna cyfrowo
 
Regulamin udzielania zamówień sektorowych - tekst jednolity 22.06.2018 r.
 
Regulamin udzielania zamówień sektorowych - tekst jednolity 22.06.2018 r. - wersja dostępna cyfrowo