Regulacje wewnętrzne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Regulacje wewnętrzne

Instrukcja udzielania zamówień
 
Regulamin udzielania zamówień sektorowych
 
Zmiana Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 11.06.2015 r.
 
Zmiana Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 01.09.2015 r.
 
Zmiana Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 21.06.2016
 
Zmiana Instrukcji udzielania zamówień 28.07.2016 r.
 
Zmiana Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 27.01.2017 r.
 
Zmiana Instrukcji udzielania zamówień 27.01.2017 r.
 
Zmiana Instrukcji udzielania zamówień 31.03.2017 r.
 
Zmiana Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 22.06.2018 r.
 
Instrukcja udzielania zamówień - tekst jednolity 22.06.2018 r.
 
Regulamin udzielania zamówień sektorowych - tekst jednolity 22.06.2018 r.
 
Zmiana Instrukcji udzielania zamówień sektorowych 09.04.2019