Redakcja BIP – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Redakcja BIP

Redakcja BIP:

Małgorzata Olszewska
telefon: 887 870 518
malgorzata.olszewska@lka.lodzkie.pl
 

Zakładka: Zamówienia Publiczne - redakcja

Tomasz Baran
telefon: 887 870 511
tomasz.baran@lka.lodzkie.pl
 
Osoba do kontaktu w sprawach obsługi technicznej strony BIP :
Janusz Bednarek
telefon: 887 870 495
janusz.bednarek@lka.lodzkie.pl
 

Adres korespondencyjny:

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.
Aleja Marszałka Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
 
Tel: 42 236 17 00
Faks: 42 235 02 05
adres mailowy: biuro@lka.lodzkie.pl
 
Ze spółką „ŁKA” sp. z o.o. można się kontaktować również przez internet na platformie eUPAP.
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lka_lodzkie