Redakcja BIP – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Redakcja BIP

Redakcja BIP:
Małgorzata Olszewska
telefon: 887 810 518
malgorzata.olszewska@lka.lodzkie.pl
 
Zakładka : Zamówienia Publiczne - redakcja
Tomasz Baran
telefon: 887 870 511
tomasz.baran@lka.lodzkie.pl
 
Adres korespondencyjny:
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Aleja Marszałka Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
Tel:     42 236 17 00
Faks: 42 235 02 05
adres mailowy:  biuro@lka.lodzkie.pl