Przedłużenie licencji VEEAM Essentials Enterprise – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Przedłużenie licencji VEEAM Essentials Enterprise

Zapytanie ofertowe - wersja dostępna cyfrowo
 
Załącznik nr 1 _Opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3_Formularz cenowy