Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego wraz z bieżącym doradztwem podatkowym oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego wraz z bieżącym doradztwem podatkowym oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia w wersji edytowalnej 

Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia w wersji edytowalnej - zmienione

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert : 22.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania