Projekty – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Projekty

Projekt pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa III Transport. Działanie III.4 Transport kolejowy.
 
Projekt pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa III Transport. Działanie III.4 Transport kolejowy.