Opracowanie „Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego, jako transportu niskoemisyjnego, dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020” – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Opracowanie „Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego, jako transportu niskoemisyjnego, dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020”

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki edytowalne do SIWZ
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Rozstrzygnięcie postępowania