Ogłoszenie o dialogu technicznym - Usługa dystrybucji biletów Zamawiającego za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ogłoszenie o dialogu technicznym - Usługa dystrybucji biletów Zamawiającego za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Załącznik edytowalny