Ogłoszenia inne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ogłoszenia inne

 
Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie.: „Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego, jako transportu niskoemisyjnego, dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020”
 
Ogłoszenie o dialogu technicznym - Usługa dystrybucji biletów Zamawiającego za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne
 
Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością energetyczną pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością energetyczną pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.