Ochrona Danych Osobowych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ochrona Danych Osobowych

W Spółce "Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o. decyzją Zarządu z dnia 11 maja 2018 r. został powołany Inspektor Danych Osobowych (IOD) w osobie Pani Katarzyny Cieślak - uchwała Zarządu nr 62/2018 .

Dane kontaktowe:
adres mailowy: iod@lka.lodzkie.pl
telefon : +48 668 883 467