Ochrona Danych Osobowych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ochrona Danych Osobowych

W Spółce "Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o. decyzją Zarządu z dnia 3 czerwca 2019 r. został powołany Inspektor Danych Osobowych (IOD) w osobie Pana Piotra Kawczyńskiego -wersja dostępna cyfrowo uchwała 90/2019.
Zakres obowiązków IOD - załącznik do uchwały Zarządu nr 90/2019.
Na czas nieobecności Pana Piotra Kawczyńskiego został powołany jego zastępca - wersja dostępna cyfrowo uchwała 148/2021.
 
Ze szczegółowymi zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych można zapoznać się na stronie https://lka.lodzkie.pl/RODO
 
Dane kontaktowe:
adres mailowy: iod@lka.lodzkie.pl
telefon :  42 236 17 00