Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego

Inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Projekt pn.: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I - IDW

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część II - OPZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część III - IPU

Załącznik nr 2 do IDW - Formularz cenowy - wersja do edycji

Załączniki nr 1, 3-9 do IDW - wersja do edycji

JEDZ - plik xml

Instrukcja wypełniania JEDZ

Link do postępowania na miniPortal

Informacja o złożonym odwołaniu (1)

Złożone odwołanie (1)

Informacja o złożonym odwołaniu (2)

Złożone odwołanie (2)

Załącznik nr 1 do odwołania (2)

Załącznik nr 2 do odwołania (2)

Informacja o złożonym odwołania (3)

Złożone odwołanie (3)

Załącznik nr 1 do odwołania (3)

Załącznik nr 2 do odwołania (3)

Załącznik nr 3 do odwołania (3)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (3.08.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (3.08.2022)

Załącznik nr 2 do IDW - wer. jednolita (3.08.2022)

Załącznik nr 3 do IDW - wer. jednolita (3.08.2022)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (12.08.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (12.08.2022)

Zmiana treści SWZ (16.08.2022)

Załącznik nr 3 do IDW - wer. jednolita (16.08.2022)

Informacja o złożonym odwołaniu (4)

Złożone odwołanie (4)

Informacja o złożonym odwołaniu (5)

Złożone odwołanie (5)

Załącznik nr 1 do odwołania (5)

Załącznik nr 2 do odwołania (5)

Załącznik nr 3 do odwołania (5)

Załącznik nr 4 do odwołania (5)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (22.08.2022)

Zmiana treści SWZ (22.08.2022)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (24.08.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (24.08.2022) (1)

Załącznik nr 1 do IDW - wer. jednolita (24.08.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (24.08.2022) (2) 

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (31.09.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (31.09.2022)

Załącznik nr 1 do pisma ws. zmiany SWZ (31.09.2022)

Załącznik nr 2 do pisma ws. zmiany SWZ (31.09.2022)

Informacja o złożonym odwołaniu (6)

Złożone odwołanie (6)

Załącznik nr 1 do odwołania (6)

Załącznik nr 2 do odwołania (6)

Załącznik nr 3 do odwołania (6)

Załącznik nr 4 do odwołania (6)

Informacja o złożonym odwołaniu (7)

Złożone odwołanie (7)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (14.09.2022)

Zmiana treści SWZ (14.09.2022)

Zmiana treści SWZ (23.09.2022)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (30.09.2022)

Zmiana treści ogłoszenia - opublikowane (3.10.2022)

Zmiana treści SWZ (30.09.2022)

Wyjaśnienia treści SWZ (7.10.2022)

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania