Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych

Inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego ze środków
Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Projekt pn.: „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ - wersja do edycji

Załączniki nr 1, 3-6 do IDW - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania JEDZ

Link do postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6.05.2022)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.05.2022)

Zmiana treści SWZ (27.05.2022)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.05.2022)

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (31.05.2022)

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ w formacie xml.

Nowy Załącznik nr 7 do IDW - wersja do edycji

Wyjaśnienia treści SWZ (6.06.2022)