Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy woj. łódzkiego: zakup taboru do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy woj. łódzkiego: zakup taboru do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na portalu eZamowienia.

Aby przejść na stronę prowadzonego postępowania należy skorzystać z linku: Strona postępowania