Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.

Kontrole zewnętrzne

Zestawienie kontroli zewnętrznych *
L.p. Nazwa organu kontrolującego Data kontroli/audytu Zakres kontroli/audytu
1.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
 
09-09-2014 Przestrzeganie warunków określonych w licencjach.
2.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Gdańsku
od 30-09-2014
do 03-10-2014
Kontrola stopnia wdrożenia (w tym świadomości pracowników) oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
3.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
27-11-2014 Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnej.
4.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 30-12-2014
do 02-01-2015
Kontrola obsady oraz kwalifikacji drużyn pociągowych w pociągach uruchamianych przez przewoźnika.
5.
Zespół Kontrolny Powołany
Przez Prezesa Rady Ministrów
13-04-2015 Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych - zag. 7. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa.
6. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz  REFUNDA sp. z o.o. 04-05-2015 Kontrola finansowa  w szczególności w zakresie wykorzystywania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenie dokumentacji księgowej.
7. Centrum Unijnych Projektów Transportowych
od 18-05-2015
do 22-05-2015
Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10.
8.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 10-12-2015
do 16-12-2015
Nadzór nad przygotowaniem do pracy w warunkach zimowych w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. 
9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
od 23-12-2015
do 15-02-2016
Kontrola budowy "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".
10.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 26-02-2016
do 07-03-2016
Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
11.
ZUS I Oddział w Łodzi,
Wydział Kontroli Płatników Składek
od 04-04-2016
do 12-04-2016
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
.
12.
PIP Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi
od 12-07-2016
do 09-08-2016
1. Prawna ochrona pracy, w tym BHP.                  
2. Przepisy dot. legalności zatrudnienia.                    
13.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 20-10-2016
do 16-11-2016
1. Nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, w tym nad wybranymi kryteriami SMS.                          
2. Nadzór nad spełnieniem warunków wydania licencji.
14.
Ministerstwo Infrastruktury
I Budownictwa
od 30-01-2017
do 10-02-2017
Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych dla ŚDM.
15.
Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Warszawie
od 14-02-2017
do 23-02-2017
Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji.

16.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

od 18-05-2017

do 19-05-2017

Kontrola projektu "Budowa Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej Etap II".

 
* Zestawienie nie zawiera kontroli skarbowych.
Autor:
Małgorzata Olszewska
Wersja:
2
Wyświetleń:
372
Publikacja:
Małgorzata Olszewska
Data publikacji:
2017-08-22 12:38
rejestr zmian
WersjaData publikacjiAutorWyświetlenia
1 2017-03-30 14:15 Małgorzata Olszewska 773 zobacz
2 2017-08-22 12:38 Małgorzata Olszewska 372 zobacz
3 2017-08-22 12:39 Małgorzata Olszewska 486 zobacz
4 2017-09-15 15:03 Małgorzata Olszewska 753 zobacz
5 2018-01-03 13:05 Małgorzata Olszewska 475 zobacz
6 2018-04-10 13:01 Małgorzata Olszewska 526 zobacz
7 2019-01-16 12:27 Małgorzata Olszewska 192 zobacz
8 2019-01-28 12:37 Małgorzata Olszewska 213 zobacz
9 2019-03-19 15:49 Małgorzata Olszewska 209 zobacz
10 2019-04-26 13:21 Małgorzata Olszewska 134 zobacz
11 2019-04-26 13:25 Małgorzata Olszewska 323 zobacz
12 2019-09-18 16:53 Małgorzata Olszewska 88 zobacz
13 2019-09-19 10:33 Małgorzata Olszewska 124 zobacz
14 2019-10-17 11:23 Małgorzata Olszewska 244 zobacz
15 2020-03-12 12:24 Małgorzata Olszewska 71 zobacz
16 2020-04-07 15:47 Małgorzata Olszewska 32 zobacz
17 2020-04-20 10:38 Małgorzata Olszewska 55 zobacz