Klauzula informacyjna art. 13 RODO – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

klauzula informacyjna RODO_zp_zamówienia udzielane na podstawie ustawy Pzp
 
klauzula informacyjna RODO_zp_zamówienia udzielane na podstawie regulacji wewnętrznych